Blog

Jak prawidłowo prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Każdy przedsiębiorca, który wytwarza inne odpady niż komunalne, musi prowadzić ewidencję odpadów. Polega ona na gromadzeniu danych na temat rodzaju i ilości odpadów wytwarzanych oraz przekazywanych przez

Karta ewidencji odpadów

Jak dokonywać wpisów do BDO?

Każdy przedsiębiorca, który produkuje odpady inne niż komunalne, jest zobowiązany prawnie do prowadzenia dotyczącej ich dokumentacji. Przez wiele lat należało robić to ręcznie, poprzez wypełnianie odpowiednich

Wypełnianie formularza

Jakie są koszty wynajmu kontenera na odpady budowlane?

Duży remont lub budowa wiążą się z koniecznością odpowiedniego składowania odpadów, które w tym wypadku są specyficzne więc nie zostaną wywiezione przez standardową śmieciarkę.

Kontener na odpady budowlane

Wywóz gruzu a przepisy prawne

Gruz jest odpadem, który często pojawia się podczas prac budowlanych lub remontowych. Zdarza się, że jest go bardzo dużo i nie zawsze wiemy, co z nim zrobić. Pozostawienie go na placu budowy ma nie tylko duże znaczenie ze

Wywóz gruzu

Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Każdy remont lub budowa wiąże się z nagromadzeniem ogromnej ilości odpadów budowlanych, które trzeba gdzieś składować. Śmieci tego typu można zbierać w jednym miejscu, aby na końcu budowy je

Cegły w kontenerze na odpady budowlane

Nielegalny wywóz odpadów – jakie grożą nam konsekwencje?

Choć świadomość ekologiczna wśród Polaków każdego dnia jest coraz większa, nadal wiele osób nie wie, jak postąpić z odpadami – głównie budowlanymi lub wielkogabarytowymi. Te czasami

Niebieski kontener