ŚmietnikiJak prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Każdy, kto generuje śmieci, ma ściśle określone obowiązki co do postępowania z nimi. Mowa tutaj między innymi o odpowiedzialnym sortowaniu, co jest możliwe dzięki kilku pojemnikom na odpady, które znajdują się przed każdym domem prywatnym bądź firmą. Co więcej, jeśli chodzi o przedsiębiorców, to muszą też prowadzić BDO, czyli kartę ewidencji odpadów. Kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek i w jaki sposób poprawnie prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia BDO i jak wpisać się do rejestru? 

Jeszcze jakiś czas temu przedsiębiorcy byli zobowiązani do prowadzenia papierowej ewidencji, natomiast od pewnego czasu mogą to robić wyłącznie elektronicznie. Co to zasady ewidencję musi prowadzić każdy podmiot, który wytwarza albo gospodaruje odpadami. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa, które zlecają wyłącznie wywóz odpadów komunalnych albo innych, które powstają w określonych ilościach.

Celem prowadzenia takiej ewidencji jest bieżąca kontrola tego, ile i jakich odpadów jest generowanych w poszczególnych firmach. Ponadto takie działania mają też usprawnić zarządzenie odpadami. Kolejną kwestią jest skuteczne zwalczanie tak zwanej szarej strefy. BDO ma zniechęcić do tworzenia dzikich wysypisk i zmotywować przedsiębiorców do działania zgodnie z prawem.

Jak poprawnie wypełniać kartę ewidencji odpadów? 

Należy podkreślić, że wraz z początkiem 2022 roku zmieniły się przepisy w kontekście prowadzenia karty ewidencji odpadów. Jedną z ważniejszych kwestii jest ta, że trzeba ją wypełniać na bieżąco za pośrednictwem systemu BDO. W karcie ewidencji trzeba podać kod i rodzaj odpadu. Oprócz tego konieczne jest też identyfikowanie się przez imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, podawanie miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów. W sekcji ewidencji odpadów trzeba natomiast zaznaczyć symbolem „x” właściwy kwadrat.

Każda pozycja w karcie ewidencji musi się rozpoczynać od podania miesiąca, którego dotyczy. Oprócz tego konieczne jest też odróżnienie masy odpadów wytworzonych w związku z eksploatacją instalacji od masy wytworzonych poza instalacją. Istotną kwestią dla wielu przedsiębiorców może się okazać też ta, że gospodarowanie odpadami we własnym zakresie w karcie ewidencji odpadów jest możliwe w ramach odzysku, unieszkodliwiania, a także recyklingu.