Blog

Jakie metale nie podlegają skupowi?

Oddawanie metali na złom nie tylko pozwala nieco zarobić, ale jest także wyrazem dbałości o środowisko. Zamiast zalegać na wysypiskach śmieci, metale mogą być ponownie wykorzystane. Szczególnie cenione są

Stos zardzewiałych starych odcinków torów kolejowych na złomowisku

Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego, dlatego należy rygorystycznie przestrzegać przepisów dotyczących postępowania z nimi. Unieszkodliwianie ich

Beczki z niebezpiecznymi odpadami

Jak prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Każdy, kto generuje śmieci, ma ściśle określone obowiązki co do postępowania z nimi. Mowa tutaj między innymi o odpowiedzialnym sortowaniu, co jest możliwe dzięki kilku pojemnikom na odpady, które znajdują

Śmietniki

Jak pozbyć się niepotrzebnej ziemi?

Remont czy inne prace porządkowe wiążą się z gromadzeniem dużych ilości odpadów. Warto pamiętać, że nie wszystkie śmieci mogą trafić do tradycyjnych kontenerów. Podczas wspomnianych prac

Ziemia w dłoniach

Co wchodzi w skład odpadów rolniczych?

Podczas produkcji rolnej powstają różnego rodzaju odpady. Ich ilość oraz typ zależą przede wszystkim od prowadzonej działalności — innych rzeczy będzie chciała się pozbyć osoba zajmująca

Odpady rolnicze

Jak działa recykling odpadów budowlanych?

Recykling odpadów z gospodarstw domowych nikogo dzisiaj nie dziwi. W trosce o środowisko naturalne wiele osób segreguje śmieci, aby później mogły zostać ponownie wykorzystane. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę

Odpady budowlane