Blog

Jak prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Każdy, kto generuje śmieci, ma ściśle określone obowiązki co do postępowania z nimi. Mowa tutaj między innymi o odpowiedzialnym sortowaniu, co jest możliwe dzięki kilku pojemnikom na odpady, które znajdują

Śmietniki

Jak pozbyć się niepotrzebnej ziemi?

Remont czy inne prace porządkowe wiążą się z gromadzeniem dużych ilości odpadów. Warto pamiętać, że nie wszystkie śmieci mogą trafić do tradycyjnych kontenerów. Podczas wspomnianych prac

Ziemia w dłoniach

Co wchodzi w skład odpadów rolniczych?

Podczas produkcji rolnej powstają różnego rodzaju odpady. Ich ilość oraz typ zależą przede wszystkim od prowadzonej działalności — innych rzeczy będzie chciała się pozbyć osoba zajmująca

Odpady rolnicze

Jak działa recykling odpadów budowlanych?

Recykling odpadów z gospodarstw domowych nikogo dzisiaj nie dziwi. W trosce o środowisko naturalne wiele osób segreguje śmieci, aby później mogły zostać ponownie wykorzystane. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę

Odpady budowlane

Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Ze względu na troskę o planetę oraz recykling prawidłowa segregacja odpadów jest bardzo ważna. Jednak te określane mianem niebezpiecznych nie mogą zostać wyrzucone do odpadów komunalnych a do specjalnie

Odpady niebezpieczne

Co zrobić z gruzem po remoncie?

Decyzja o remoncie mieszkania, domu czy innego obiektu wiąże się z koniecznością zaplanowania każdego z etapów prac, odpowiedniego przygotowania czy zakupu wielu materiałów. Wiele osób zapomina jednak o odpadach

Gruz po remoncie