Blog

Jak utylizować elektrośmieci?

Elektrośmieci to niezdatne urządzenia, których działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego albo od obecności pól elektromagnetycznych. Powszechnie występują zarówno w domach prywatnych

Elektrośmieci

Jakie metale nie podlegają skupowi?

Oddawanie metali na złom nie tylko pozwala nieco zarobić, ale jest także wyrazem dbałości o środowisko. Zamiast zalegać na wysypiskach śmieci, metale mogą być ponownie wykorzystane. Szczególnie cenione są

Stos zardzewiałych starych odcinków torów kolejowych na złomowisku

Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego, dlatego należy rygorystycznie przestrzegać przepisów dotyczących postępowania z nimi. Unieszkodliwianie ich

Beczki z niebezpiecznymi odpadami