Beczki z niebezpiecznymi odpadamiJakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego, dlatego należy rygorystycznie przestrzegać przepisów dotyczących postępowania z nimi. Unieszkodliwianie ich może się odbywać jedynie w specjalnie przygotowanych do tego zakładach pod restrykcyjną kontrolą. Zanim jednak tam trafią, muszą być składowane w odpowiednich warunkach.
Odpady niebezpieczne powstają głównie w zakładach przemysłowych, laboratoriach i szpitalach. Szczegółowa definicja, czym są, zawarta jest w ustawie z 14 grudnia 2012 roku. Odpady te zawierają stężenie substancji niebezpiecznych, przekraczające graniczną wartość i wykazują właściwości szkodliwe, najczęściej są zakaźne, rakotwórcze lub łatwopalne. Ich wytwórca ma obowiązek złożenia wniosku wraz z opisem rodzaju i kodu odpadów oraz sposobu ich magazynowania.

Czy odpady niebezpieczne pojawiają się w domu?

Odpady niebezpieczne można spotkać także w gospodarstwach domowych pod postacią m.in.:

  • sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • baterii i akumulatorów;
  • pestycydów, azbestu;
  • pozostałości klejów, farb, lakierów, rozpuszczalników, żywic;
  • aerozoli, środków ochrony roślin;
  • odpadów zawierających rtęć, na przykład świetlówek, termometrów starego typu, przełączników;
  • zużytych tonerów i kartridży;
  • zużytych olejów.

Wszystkie odpady niebezpieczne muszą być przekazane do firm zajmujących się wywozem odpadów tego typu lub do PSZOK-ów.

Jakie zmiany wprowadziły nowe przepisy?

Odpady niebezpieczne należy składować w szczelnych pojemnikach w wydzielonej strefie. W 2021 wprowadzono nowe narzędzie do kontrolowania okresu magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne w pojemnikach większych niż 5 litrów muszą być oznaczone specjalną etykietą informującą o rodzaju i kodzie odpadu, miejscu i dacie wytworzenia odpadów. Strefę składowania odpadów niebezpiecznych oznacza się białą tabliczką z napisem „odpady niebezpieczne”. Powinny być one usuwane jak najszybciej, nie mogą być magazynowane dłużej niż rok.