Wywóz gruzu

Wywóz gruzu budowlanego - Kraków

W naszej firmie świadczymy również usługi związane z wywozem gruzu oraz wynajęciem kontenerów na odpady budowlane. W ofercie standardowej okres wynajmu wynosi do kilku dni. W zależności od potrzeb Klienta umożliwiamy jednak zamówienie usługi na dłuższy, niezbędny do załadunku czas. Możliwe jest również podstawienie go rano i zabranie wieczorem lub załadunek na poczekaniu (maksymalnie 30 minut postoju samochodu).

Co zrobić z gruzem po remoncie lub budowie?

Wyrzucanie gruzu po remoncie lub budowie do normalnego kosza na śmieci jest nielegalne. Za takie zachowania można zostać ukaranym mandatem, a firma wywożąca śmieci może odmówić ich odbioru. Surowo zabronione jest również wyrzucanie takich odpadów do lasu lub rzeki. Jak zatem się ich pozbyć? Należy wynająć kontener na odpady budowlane. Jest to konieczne, gdyż nie są one wywożone na wysypisko śmieci tak jak odpady komunalne. Gruz poddawany jest procesowi recyklingu, dzięki czemu może zostać ponownie użyty jako np. kruszywo budowlane.

Co można wrzucić do kontenerów na gruz?

Nie wszystkie odpady budowlane mogą znaleźć się w kontenerze na gruz Ma to bezpośredni związek z ich późniejszą utylizacją i wywozem odpadów. Co zatem można do nich wrzucić? Oczywiście gruz oraz elementy wykonane z betonu, cegły lub ceramiki, np. kafelki. W kontenerach na odpady budowlane nie wolno natomiast umieszczać: folii, tapet, wykładzin oraz paneli.

Gruz czysty

Do czystego gruzu zaliczane są wszystkie jednorodne odpady, które powstają przy pracach remontowych lub budowlanych, np.: gruz betonowy i ceglany, ziemia i ceramika. Może on być przechowywany w kontenerach, ale nie powinien być ze sobą mieszany. Dzięki temu można go poddać procesowi recyklingu i wykorzystać ponownie przy wylewaniu fundamentów, budowie parkingu czy podjazdu.

Gruz mieszany

W skład gruzu mieszanego wchodzi więcej niż jeden składnik. Oprócz ceramiki, cegieł i betonu można w nim znaleźć również odłamki płyt G-K. Zdarza się, że dodawane do niego są również domieszki ceramiki i armatury sanitarnej czy siatki montażowej z resztkami kleju i tynku. Elementy te nie mogą jednak przekraczać max 5% objętości kontenera. W przypadku przekroczenia tej wartości, gruz zostanie uznany za zanieczyszczony i nie będzie możliwe jego ponowne użycie.

Planujesz remont lub wyburzenie budynku? Skontaktuj się z nami i zamów podstawienie kontenera na gruz budowlany.

Zadzwoń: 504-933-168, 578-437-909

Zamów kontener lub uzyskaj poradę