Wywóz gruzuWywóz gruzu a przepisy prawne

Gruz jest odpadem, który często pojawia się podczas prac budowlanych lub remontowych. Zdarza się, że jest go bardzo dużo i nie zawsze wiemy, co z nim zrobić. Pozostawienie go na placu budowy ma nie tylko duże znaczenie ze względu na estetykę, ale także wpływa on negatywnie na środowisko. Warto więc pozbyć się gruzu jak najszybciej po zakończonych pracach, a wywozem mogą zająć się firmy, które specjalizują się w utylizacji odpadów.

Zasady wywozu gruzu

Gruz jest materiałem, który pojawia się w dużych ilościach po zakończeniu prac budowlanych oraz remontowych. Jako, że na gruz składają się różnego typu substancje i odpady, nie może on być wyrzucony po prostu „na śmietnik”. Wyrzucenie gruzu do zwykłych pojemników komunalnych nie jest zgodne z prawem. By legalnie pozbyć się gruzu, musi być on najpierw odpowiednio zapakowany. Zazwyczaj odpady umieszczane są w kontenerze lub specjalnych workach na gruz, które następnie odbiera firma specjalizująca się w utylizacji odpadów. Nasze przedsiębiorstwo oferuje podstawienie kontenera na gruz we wskazane miejsce, a klient może go wypożyczyć zgodnie z zapotrzebowaniem na kilka dni lub więcej. W kontenerze powinny znajdować się wyłącznie cegły, beton czy też ceramika – czyli odpady powstałe w wyniku prac budowlanych.

Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa

Warto mieć na uwadze, że nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wywozu gruzu może mieć przykre konsekwencje. Przede wszystkim do odpadów z gruzem nie możemy wrzucać elementów takich jak drewno czy też styropian. Ważna jest więc wstępna selekcja pozostałości przed ich umieszczeniem w worku lub kontenerze. Wywóz gruzu w inne miejsce, niż oficjalne składy może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Niedozwolone jest więc wyrzucenie gruzu do lasu czy też zwykłego śmietnika. Nielegalny wywóz gruzu jest w świetle prawa traktowany jako wykroczenie, za które można otrzymać od 20 do nawet 5000 złotych mandatu. Warto więc skorzystać z pomocy firmy, która zajmie się wywozem odpadów budowlanych.