Niebieski kontenerNielegalny wywóz odpadów – jakie grożą nam konsekwencje?

Choć świadomość ekologiczna wśród Polaków każdego dnia jest coraz większa, nadal wiele osób nie wie, jak postąpić z odpadami – głównie budowlanymi lub wielkogabarytowymi. Te czasami są wywożone do lasu, na łąki lub do innych nieprzystosowanych do tego miejsc. Jest to działanie nie tylko nieodpowiedzialne, ale przede wszystkim nielegalne.

Wywóz odpadów może być przyczyną wysokich kar finansowych. Te mogą osiągać nawet kilka tysięcy złotych. Wysokość grzywny zależy od tego, jakie śmieci i gdzie się wywozi. W najgorszej sytuacji znajdują się osoby, które nielegalnie porzucają odpady po remontach, czyli gruz, druty lub elementy wydzielające do środowiska niebezpieczne substancje. Co ciekawe, kary finansowe mogą dotknąć również osób, które wyrzucają śmieci do złego kontenera. Takie postępowanie często prowadzi do poważnych uszkodzeń śmieciarki, więc firma wywożąca może ubiegać się o zwrot kosztów naprawy oraz wysokie odszkodowanie.

Nie można zapomnieć również o tym, że samodzielny wywóz odpadów jest nieekologiczny. Zalegające śmieci mogą być powodem zranienia zwierząt oraz groźnych chorób roślinności. Wiele odpadów wydziela do gleby niebezpieczne związki chemiczne, które przenikają do wód podziemnych.

Co zrobić z zalegającymi odpadami?

W celu pozbycia się odpadów, których nie można wyrzucić do zwykłego kosza, warto zdecydować się na pomoc naszej firmy. Proponujemy sprawny wywóz odpadów po budowlanych. Klient może wynająć obszerny kontener, do którego wrzuca się śmieci, takie jak gruz lub ceramikę. Po jego wypełnieniu przedstawiciel przyjeżdża na miejsce przeznaczenia i odbiera, a następnie wywozi zgromadzone odpady. Cały proces odbywa się w pełni legalnie, a klient otrzymuje certyfikat wywozu. Termin i miejsce odbioru odpadów jest ustalany indywidualnie, jednak pracownicy starają się, aby pojemnik nie zalegał na posesji zbyt długo. W kontenerze umieszcza się określony rodzaj śmieci, a może to być:

  • gruz,
  • ziemia,
  • odpady wielkogabarytowe, na przykład meble,
  • zmieszane odpady budowlane,
  • odpady zielone, na przykład pozostałości po sezonowym oczyszczaniu ogrodu.