OdpadyJakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Zanieczyszczenie środowiska wciąż rośnie, równocześnie jednak zwiększa się świadomość tego zagrożenia wśród władz państw i zwykłych obywateli. Powstaje wiele nowych przepisów oraz inicjatyw, które mają na celu walkę ze szkodliwymi rozwiązaniami. 

Wśród nich są zarówno ulgi lub dofinansowania przeznaczone dla osób, które chcą wspomóc ochronę środowiska i korzystać z ekologicznych rozwiązań, jak i kary za nieodpowiedzialne zachowanie oraz negatywny wpływ na naturę. Aby wesprzeć nierówną walkę z zanieczyszczeniami, warto przestrzegać przepisów związanych z utylizacją określonych odpadów. Nie tylko dlatego, że w wielu przypadkach za zaniechanie tego obowiązku grożą wysokie kary finansowe, ale również z powodu zagrożenia, które się z tym wiąże. Wiele spośród tych odpadów jest szkodliwe nie tylko dla przyrody, ale również dla zdrowia okolicznych zwierząt, a nawet ludzi. 

Odpady zawierające metale ciężkie 

Jednymi z najgroźniejszych dla środowiska odpadów są te, które zawierają metale ciężkie. Są to pierwiastki szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia, zarówno roślin, jak i ludzi oraz zwierząt. Mimo to znajdują bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle i przez to powstaje wiele zawierających je odpadów. Do metali ciężkich zaliczamy między innymi rtęć, chrom, cynk, kadm, nikiel, arsen, miedź oraz ołów. Zawierające je odpady to przede wszystkim stare przyrządy do mierzenia temperatury, baterie, akumulatory, przewody elektryczne i urządzenia elektroniczne (na przykład komputery i kuchenki mikrofalowe). Choć to jedynie kilka przykładów, pokazują na jakiego rodzaju przedmioty należy zwracać szczególną uwagę. Powinno się przestrzegać przepisów dotyczących wyrzucania takich odpadów. Zazwyczaj są one umieszczone na opakowaniach oraz instrukcji obsługi. Wiele z nich to tak zwane elektrośmieci. Aby się ich pozbyć, trzeba skontaktować się z odpowiednią firmą, na przykład zamawiając wywóz odpadów wielkogabarytowych, a w przypadku odpadów, których on nie obejmuje, skorzystać z usług punktu zbiórki elektrośmieci. 

Substancje chemiczne i tworzywa sztuczne 

Znaczącym zagrożeniem dla środowiska potrafią być również substancje chemiczne, które zawierają takie odpady jak farby, kosmetyki oraz leki. Wszystkie powinno się utylizować zgodnie z instrukcją na opakowaniu – większości nie wolno wyrzucać do zwykłego kontenera na odpady komunalne. W wielu aptekach można znaleźć specjalne pojemniki na przeterminowane leki. To doskonałe miejsce na ich bezpieczną utylizację. 

Ogromnym problemem na całym świecie jest też bardzo duża ilość zalegającego plastiku, który rozkłada się niezwykle powoli. Aby zmniejszyć ten problem, należy wyrzucać tworzywa sztuczne do odpowiednio oznaczonych pojemników i korzystać z punktów przyjęcia surowców wtórnych. Warto brać udział w inicjatywach i promocjach, które wspierają recykling tworzyw sztucznych, na przykład zbierając puste butelki.