Odpady rolniczeCo wchodzi w skład odpadów rolniczych?

Podczas produkcji rolnej powstają różnego rodzaju odpady. Ich ilość oraz typ zależą przede wszystkim od prowadzonej działalności — innych rzeczy będzie chciała się pozbyć osoba zajmująca się głównie produkcją roślin, a innych rolnicy związani z hodowlą zwierząt. Co jest zaliczane do odpadów rolnych? Czy można je traktować tak jak te komunalne?

Odpady rolnicze a komunalne — czy można traktować je tak samo?

Odpady rolnicze nie powinny być traktowane jak komunalne, a co za tym idzie, nie można pozbywać się ich w ten sam sposób. W tym wypadku warto postawić na współpracę z firmą, która ma w swojej ofercie wywóz odpadów tego rodzaju. Dzięki temu nie narazimy się na kary ani nie spowodujemy zagrożenia, z czym często jest związane usunięcie niebezpiecznych produktów na własną rękę.

Odpady rolnicze — co można do nich zaliczyć?

Odpady rolnicze to produkty uboczne, które powstają podczas działalności na gospodarstwie. Można je podzielić na:

  • naturalne — do tej kategorii należą też odpady organiczne oraz nieorganiczne. Wśród nich znajdują się przede wszystkim pozostałości roślin takie jak liście czy słoma. Oprócz tego zaliczają się tu również odpady powstałe w związku z hodowlą zwierząt: ściółka oraz odchody;
  • nienaturalne — w tej grupie znajdują się wszystkie inne rzeczy, które były wykorzystywane w produkcji rolnej takie jak: opakowania po nawozach, ogrodzenia, odzież ochronna, nieużywane już maszyny oraz ich elementy, a także folie czy agrowłókniny.

Oprócz tego warto zaznaczyć, że wiele osób dzieli odpady powstające w gospodarstwie rolnym ze względu na to, czy stwarzają one niebezpieczeństwo. Te zagrażające zdrowiu to m.in. padłe zwierzęta, które mogły przenosić choroby, niepełnowartościowe nawozy lub środki ochrony roślin, a także ich opakowania czy też odzież zabrudzona tego rodzaju chemikaliami. Z kolei wśród innych niż niebezpieczne można spotkać takie odpady jak: odchody zwierzęce, niezanieczyszczone opakowania z papieru, skrzynki, a także części maszyn, które nie zawierają żadnych niebezpiecznych substancji.