Polityka Prywatności i Cookies

Zasady Funkcjonowania Strony 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://nkkontenery.pl

Administratorem strony jest NK Sp. z o.o. ul. Ks. Prałata Mariana Łaczka 19A, 30-864 Kraków, NIP 6793174725, Regon 381371356, KRS 0000749522

Kontakt z administratorem możliwy pod pod adresem e-mail kontakt@nkkontenery.pl oraz pod numerem telefonu +48 664-253-028

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – NK Sp. z o.o. ul. Ks. Prałata Mariana Łaczka 19A, 30-864 Kraków, NIP 6793174725, Regon 381371356, KRS 0000749522
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://nkkontenery.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie w zakładce /kontakt
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji odpowiedzi na złożone przez Użytkownika zapytanie i/lub kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz kontaktowy.
Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza kontaktowego przekazywane są i przetwarzane na terenie Polski poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w firmie ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C..
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

3. Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zadzwoń: 664-253-028, 604-410-008

Zamów kontener lub uzyskaj poradę