Dlaczego warto oddawać tworzywa sztuczne do recyklingu?

Tworzywa sztuczne, nazywane również polimerowymi, są obecnie wykorzystywane w praktycznie każdej gałęzi przemysłu. Ze względu na właściwości fizykochemiczne, zastosowanie czy właściwości przetwórcze można wskazać ich inną klasyfikację. Tego rodzaju tworzywa po jednym użyciu muszą zostać wyrzucone. Nie oznacza to jednak, że w tym momencie musi skończyć się ich żywotność. Mogą one zostać ponownie wykorzystane, jeśli zostaną oddane do recyklingu.

Zalety przetwarzania tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne są wszechobecne, jednak tylko około 9% tego rodzaju materiałów ulega recyklingowi. W związku z tym tak ważne jest segregowanie odpadów, ponieważ tylko dzięki temu, mogę one trafić do zakładu przetwórczego i zyskać nowe życie. Dzięki takiemu procesowi śmieci polimerowe mogą stać się na nowo opakowaniami, powłokami, zabawkami, meblami ogrodowymi, a nawet olejem opałowym oraz elementami różnego rodzaju maszyn. Plusem takiego rozwiązania jest również fakt, że do obiegu nie zostają wprowadzone nowe tworzywa, a będą wykorzystane te, co są już w obiegu. Główna zaleta oddawania do recyklingu tworzyw sztucznych to oczywiście troska o środowisko. Obecnie zbyt duża ilość odpadów jest problemem na skalę globalną. Obok wykorzystywania np. opakowań, które ulegają całkowitemu rozkładowi, należy postawić na recykling.

Tylko recykling pozwala na zmniejszenie ilości zalegających na wysypisku odpadów. Wśród plusów przetwarzania odpadów polimerowych należy wspomnieć o tym, że recykling pozwala na redukcję wydatków oraz zużycia energii związanych z produkcją. Dzięki stawianiu na ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych, nie zostają zaśmiecone oceany, a także są zaoszczędzone zasoby wody pitnej. Niestety, nie każde tworzywa polimerowe nadają się do ponownego przetworzenia, więc wybierając jakiś produkt w sklepie, warto zwrócić uwagę na to, czy podlega on recyklingowi. Dobrze też segregować odpady, aby trafiły w odpowiednie miejsce i droga przetwórstwa była jak najszybsza.

Wróć do bloga